Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 09.PRM_uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin (PDF, 23.56Mb)
III Sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-18 projekt uchwały
2 08.PRM_uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2024 rok (PDF, 44.97Mb)
III Sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-18 projekt uchwały
3 02.Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Żninie (PDF, 244.30Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-18 informacja
4 21.PRM_w sprawie wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027 (PDF, 630.09Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-18 projekt uchwały
5 20.PRM_w sprawie ekwiwalentu pienięznego dla strażaków ratowników OSP (PDF, 863.90Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-18 projekt uchwały
6 19.PRM_w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Żnin wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gm (PDF, 1.02Mb)
III Sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-18 projekt uchwały
7 18.PRM_w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin (PDF, 672.45Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-18 projekt uchwały
8 17.PRM_w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Jadownikach Rycerskich (PDF, 733.63Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-18 projekt uchwały
9 16.PRM_W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonych w Żninie i Cerekwicy (PDF, 740.04Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-18 projekt uchwały
10 15.PRM_w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w rejonie ul. Ułańskiej i Towarowej (PDF, 665.63Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-18 projekt uchwały
11 14.PRM_w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Orzeszkowej w Żninie (PDF, 642.44Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-18 projekt uchwały
12 13.PRM_w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wójcin (PDF, 1.26Mb)
III Sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-18 projekt uchwały
13 12.PRM_w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch terenów położonych w miejscowości Kierzkowo (PDF, 1.51Mb)
III Sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-18 projekt uchwały
14 11.PRM_w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Żninie przy ul. 1 Stycznia (PDF, 8.89Mb)
III Sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-18 projekt uchwały
15 10.PRM_w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Bożejewice, Bożejewiczki oraz Żnin-Wieś (PDF, 20.82Mb)
III Sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-18 projekt uchwały
16 07.PRM_w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina (PDF, 771.79Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-18 projekt uchwały
17 06.PRM_W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2023 rok (PDF, 639.20Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-18 projekt uchwały
18 05.PRM_w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żnina wotum zaufania (PDF, 677.88Kb)
III Sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-18 projekt uchwały
19 04.Sprawozdanie Burmistrza Żnina z okresu międzysesyjnego (PDF, 1.65Mb)
III Sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-18 sprawozdanie
20 Protokół I sesji Rady Miejskiej w Żninie (07.05.2024 r.) (PDF, 9.44Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 protokół
21 URM_I-2_2024 (PDF, 236.05Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
22 URM_I-1_2024 (PDF, 229.69Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
23 URM_II-11_2024 (PDF, 257.04Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
24 URM_II-10_2024 (PDF, 1.89Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
25 URM_II-9_2024 (PDF, 1.54Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
26 URM_II-8_2024 (PDF, 241.91Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
27 URM_II-7_2024 (PDF, 242.54Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
28 URM_II-6_2024 (PDF, 284.87Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
29 URM_II-5_2024 (PDF, 247.93Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
30 URM_II-4_2024 (PDF, 239.58Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
31 URM_II-3_2024 (PDF, 235.14Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-06-13 uchwała
32 12. PRM_w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Gminy Żnin, wpisanych do rejestru zabytków (PDF, 1.36Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-05-13 projekt uchwały
33 11. PRM_w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2023 rok (PDF, 41.22Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-05-13 projekt uchwały
34 10. PRM_w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Żnin na rok 2024 (PDF, 2.19Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-05-13 projekt uchwały
35 09. PRM_w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Żnina (PDF, 786.10Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-05-13 projekt uchwały
36 08. PRM_w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Żninie (PDF, 808.00Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-05-13 projekt uchwały
37 07. PRM_w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących (PDF, 1.37Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-05-13 projekt uchwały
38 06. PRM_w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie i ustalenia przedmiotu ich działania (PDF, 1.03Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-05-13 projekt uchwały
39 05. PRM_w sprawie powołania Skarbnika Gminy Żnin (PDF, 660.68Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-05-13 projekt uchwały
40 04. PRM_w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Żnin (PDF, 557.80Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Żninie
2024-05-13 projekt uchwały