Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Żninie

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
64 - rozwiń Dotyczy pracy zdalnej Burmistrza Żnina. interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-11-15 2023-11-29
63 - rozwiń Dotyczy podstawy prawnej zakmnięcia Urzędu Miejskiego w dniach 01.05, 09.06, 14.08 interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-11-15 2023-11-29
62 - rozwiń Dotyczy kosztów zakupu paliwa wykorzystywanego do obsługi samochodu marki Skoda Super w latach 2019 - 2023. interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-11-15 2023-11-29
61 - rozwiń Dotyczy braku pracownika na stanowisku audytora wewnętrznego. interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-11-15 2023-11-29
60 - rozwiń Dotyczy udostępnienia na BIP dokumentacji z przebiegu kontroli. interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-11-15 2023-11-29
59 - rozwiń Dotyczy kosztów poniesionych przez Gmine Żnin na obsługę prawną w latach 2019 - 2023. interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-11-15 2023-11-29
58 - rozwiń Dotyczy podjęcia działań pielegnacyjnych drzew rosnących wzdłuz ściezki rowerowej. interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-11-15 2023-11-29
57 - rozwiń Dotyczy ogólnej kwoty wypłaty nagród pracownikom UM w maju br. interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-11-15 2023-11-29
56 - rozwiń Interpelacja ws. oznakowania przejść dla pieszych na ul. 700-lecia interpelacja Piotr Ostrowski 2023-09-20 2023-10-05
55 - rozwiń Interpelacja ws. poniesionych kosztów na wydanie i kolportaż gazety interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-09-19 2023-10-03
54 - rozwiń Interpelacja ws. korzystania z samochodu osobowego Skoda wraz z kierowcą do wyjazdów służbowych interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-09-19 2023-10-03
53 - rozwiń Interpelacja ws. poniesionych kosztów na udycje publikowane przez UM w Żninie, na fali 96FM w Radio Żnin interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-09-19 2023-10-03
52 - rozwiń Interpelacja ws. poniesionych kosztów na wydanie i kolportaż plakatów zawierających treści godzące w dobre imię Radnych Rady Miejskiej w Żninie interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-09-19 2023-10-03
51 - rozwiń Interpelacja ws. zabezpieczenia przed dalszą degradacją budynku zajezdni-parowozowni Żnińskiej Kolei Wąskotorowej, położonego w Żninie przy ulicy Dworcowej na działce nr 1049 interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-09-19 2023-10-03
50 - rozwiń Interpelacja ws. informacji rozsyłanych przez Gminne entrum Bezpieczeństwa, a dotyczy braku możliwości tankowania paliwa przez Gminne Jednostki OSP interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-09-19 2023-10-03
49 - rozwiń Interpelacja ws. dodatku do wynagrodzenia Burmistrza Żnina Roberta Luchowskiego w postaci zwrotu kosztów za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-09-19 2023-10-03
48 - rozwiń Interpelacja ws. poniesionych kosztów na wydanie i kolportaż plakatów zawierających treści godzące w dobre imię Radnych Rady Miejskiej w Żninie interpelacja Sławomir Ryś 2023-08-29 2023-09-12
47 - rozwiń Interpelacja ws. zabezpieczenia przed dalszą degradacją budynku zajezdni-parowozowni Żnińskiej Kolei Wąskotorowej, położonego w Żninie przy ulicy Dworcowej na działce nr 1049 interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-08-29 2023-09-12
46 - rozwiń Interpelacja ws. informacji rozsyłanych przez Gminne entrum Bezpieczeństwa, a dotyczy braku możliwości tankowania paliwa przez Gminne Jednostki OSP interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-08-29 2023-09-12
45 - rozwiń Interpelacja ws. poniesionych kosztów na wydanie i kolportaż gazety interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-08-29 2023-09-12
44 - rozwiń Interpelacja ws. poniesionych kosztów na udycje publikowane przez UM w Żninie, na fali 96FM w Radio Żnin interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-08-29 2023-09-12
43 - rozwiń Interpelacja ws. dodatku do wynagrodzenia Burmistrza Żnina Roberta Luchowskiego w postaci zwrotu kosztów za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-08-29 2023-09-12
42 - rozwiń Interpelacja ws. korzystania z samochodu osobowego Skoda wraz z kierowcą do wyjazdów służbowych interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-08-29 2023-09-12
41 - rozwiń Interpelacja ws. zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyzowaniu ulic Szkolnej i 700-lecia interpelacja Piotr Ostrowski 2023-05-18 2023-05-31
40 - rozwiń Potrącenie % diety radnemu (przewodniczącemu Rady Miejskiej) interpelacja Grzegorz Koziełek 0000-00-00
39 - rozwiń montaż lustra drogowego interpelacja Piotr Ostrowski 2022-09-30 2022-10-13
38 - rozwiń dotyczy dowozu dzieci do szkół interpelacja Piotr Ostrowski 2022-09-22 2022-10-06
37 - rozwiń Renowacja figury, montaż lamp, ułozenie kostki pod wiatą w miejscowości Kaczkówko interpelacja Dariusz Kaźmierczak 2022-07-13 2022-07-27
36 - rozwiń w sprawie utwardzenia ul. Kośnej, ul. Dębowej, ul. Młyńskiej w Żninie interpelacja Sławomir Ryś 2022-05-20 2022-06-06
35 - rozwiń w sprawie uporządkowania chodników i poboczy wzdłuż ulic na Osiedlu Górskim: Nowa, Edmunda Kapłońskiego, Królowej Jadwigi i innych interpelacja Sławomir Ryś 2022-05-20 2022-06-06
34 - rozwiń Uporządkowanie brzegu Jeziora Żnińskiego Dużego interpelacja Sławomir Ryś 2022-04-13 2022-05-05
33 - rozwiń dotyczy: poprawy bezpieczeństwa i doświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach Podgórzyn i Wenecja interpelacja Piotr Ostrowski 2022-01-14 2022-01-26
32 - rozwiń w sprawie budynku - parowozowni ŻKW przy ul. Dworcowej w Żninie , położonego na działce nr 1049 interpelacja Sławomir Ryś 2021-12-10 2021-12-21
31 - rozwiń w sprawie budynku przy ul. Kl. Janickiego 33, po byłej Społecznej Szkole Podstawowej interpelacja Sławomir Ryś 2021-12-10 2022-01-14
30 - rozwiń dotyczy: utwardzenia ul. Łąkowej w Żninie interpelacja Sławomir Ryś 2021-10-06 2021-10-19
29 - rozwiń Montaż dodatkowego progu spowalniającego na ul. Składowej w Żninie interpelacja Sławomir Ryś 2021-09-06 2021-09-20
28 - rozwiń Dotyczy: nawierzchni drogi w miejscowości Rydlewo interpelacja Piotr Ostrowski 2021-05-24 2021-06-08
27 - rozwiń Dotyczy: oznakowania miejsca pamięci interpelacja Robert Szafrański 2021-05-12 2021-05-17
26 - rozwiń dotyczy: uporządkowania terenu oraz ustawienia kosza na odpadki przy wiacie dla turystów w miejscowości Skarbienice interpelacja Robert Szafrański 2021-05-12 2021-05-18
25 - rozwiń Dotyczy: naprawy i ustawienia znaków na ul. Topolowej w Żninie interpelacja Robert Szafrański 2021-05-05 2021-05-17
24 - rozwiń Dotyczy: przeprowadzenia kampanii infomacyjnej w związku z podjętymi przez Radę Miejską w Żninie uchwałami w zakresie systemu odbioru odpadów interpelacja Piotr Ostrowski 2020-12-14 2020-12-28
23 - rozwiń Dotyczy: braku przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 251 przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Zamkniętą w Żninie interpelacja Jacek Orzechowski 2020-09-15 2020-09-25
22 - rozwiń Dotyczy: wykonania zjazdu rowerowego z ul. Dworcowej w alejkę parkową wzdłuż rzeki Gąsawki interpelacja Jacek Orzechowski 2020-09-15 2020-09-30
21 - rozwiń dotyczy: niewłaściwie zabezpieczonej studzienki na ul. Tysiąclecia w Żninie interpelacja Piotr Ostrowski 2020-09-09 2020-09-23
20 - rozwiń dotyczy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Żnin poruszających sie po ścieżce pieszo - rowerowej w Bożejewiczkach interpelacja Halina Krygier 2020-08-18 2020-09-01
19 - rozwiń dotyczy: budowy latarni oświetleniowych hybrydowych na odcinku ścieżki pieszo - rowerowej Żnin - Bożejewiczki interpelacja Halina Krygier 2020-07-24 2020-08-07
18 - rozwiń dotyczy: Pielęgnacji ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jeziornej w Żninie do przytanku autobusowego w Bożejewiczkach interpelacja Halina Krygier 2020-07-21 2020-08-04
17 - rozwiń Stan zieleni przy ul. Mickiewicza i ul. Szpitalnej w Żninie interpelacja Piotr Ostrowski 2020-07-06 2020-07-22
16 - rozwiń dotyczy kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi gminnej nr 13204c w Podgórzynie interpelacja Piotr Ostrowski 2019-12-27 2020-01-16
15 - rozwiń dotyczy uporządkowania ruchu drogowego na parkingu przy ul. Browarowej w Żninie interpelacja Kazimierz Jańczak 2019-11-13 2019-11-27
14 - rozwiń dotyczy uporządkowania ruchu drogowego na parkingu przy ul. Browarowej w Żninie interpelacja Bernard Starczewski 2019-11-13 2019-11-27
13 - rozwiń dotyczy uszkodzonej pokrywy studzienki zlokalizowanej przy ul. Ułańskiej w Żninie interpelacja Piotr Ostrowski 2019-10-30 2019-11-14
12 - rozwiń w sprawie podjęcia działań zmierzających do odwodnienia i utwardzenia terenów przy ul. kl. Janickiego w Żninie interpelacja Piotr Ostrowski 2019-10-25 2019-11-12
11 - rozwiń dotyczy terenów przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 oraz budynku przy Kl. Janickiego 40 w Żninie interpelacja Piotr Ostrowski 2019-10-08 2019-10-22
10 - rozwiń dotyczy budowy latarni oświetleniowych na odcinku ścieżki pieszo - rowerowej Żnin - Bożejewiczki interpelacja Halina Krygier 2019-10-07 2019-10-22
9 - rozwiń dotyczy budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Bożejewiczki - Bożejewice wzdłuż drogi krajowej nr 5(do granicy z Gminą Gąsawa) interpelacja Halina Krygier 2019-10-07 2019-10-22
8 - rozwiń dotyczy budowy kanalizacji w miejscowościach Bożejewiczki i Bożejewice interpelacja Halina Krygier 2019-10-07 2019-10-22
7 - rozwiń w sprawie nazwy Żnińska Kolej Powiatowa interpelacja Grzegorz Koziełek 2019-09-13 2019-09-27
6 - rozwiń w sprawie niewłaściwie zabezpieczonej studzienki interpelacja Piotr Ostrowski 2019-09-12 2019-09-26
5 - rozwiń Dotyczy stanu torowiska kolei wąskotorowej interpelacja Piotr Ostrowski 2019-08-09 2019-08-21
4 - rozwiń Dotyczy stanu dróg i chodników interpelacja Piotr Ostrowski 2019-08-09 2019-08-20
3 - rozwiń Organizacja dowozu dzieci do placówek oświatowych interpelacja Piotr Ostrowski 2019-02-01 2019-02-07
2 - rozwiń Sprawa dotycząca przewozu dzieci i przystanków dla wysiadających w Podgórzynie interpelacja Piotr Ostrowski 2018-11-22 2018-12-05
1 - rozwiń Stan drogi nr 130214C Podgórzyn - Rydlewo interpelacja Piotr Ostrowski 2018-11-22 2018-12-06