Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Żninie

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

dotyczy budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Bożejewiczki - Bożejewice wzdłuż drogi krajowej nr 5(do granicy z Gminą Gąsawa)

Numer: 9, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Żnina
data wpływu: 2019-10-07

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Halina Krygier radny Dla Gminy Żnin

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Żnina

Wydział merytoryczny: IGPI, data odpowiedzi: 2019-10-22