Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Żninie

Komisja Ochrony Środowiska

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Ochrony Środowiska

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-26 uchwałą nr Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących.

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Sprawy ochrony środowiska, przyrody oraz gospodarki wodnej, usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewień, edukacja ekologiczna, propagowanie i opiniowanie działań proekologicznych

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Elżbieta Gogola członek Prawo i Sprawiedliwość
Leszek Kowalski członek Prawo i Sprawiedliwość
Alicja Ochudło - Salamon członek Prawo i Sprawiedliwość
Piotr Ostrowski 0przewodniczący Dla Gminy Żnin
Sławomir Ryś członek "Nasze Pałuki"