Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy: nawierzchni drogi w miejscowości Rydlewo

Numer: 28, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Żnina
data wpływu: 2021-05-24, data przekazania: 2021-05-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Ostrowski radny Niezrzeszony

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Żnina

Wydział merytoryczny: IGPI, data odpowiedzi: 2021-06-08