Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy: uporządkowania terenu oraz ustawienia kosza na odpadki przy wiacie dla turystów w miejscowości Skarbienice

Numer: 26, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Żnina
data wpływu: 2021-05-12, data przekazania: 2021-05-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Szafrański radny Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Żnina

Wydział merytoryczny: IGPI, data odpowiedzi: 2021-05-18