Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy: naprawy i ustawienia znaków na ul. Topolowej w Żninie

Numer: 25, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Żnina
data wpływu: 2021-05-05, data przekazania: 2021-05-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Szafrański radny Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Żnina

Wydział merytoryczny: IGPI, data odpowiedzi: 2021-05-17