Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy: przeprowadzenia kampanii infomacyjnej w związku z podjętymi przez Radę Miejską w Żninie uchwałami w zakresie systemu odbioru odpadów

Numer: 24, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Żnina
data wpływu: 2020-12-14, data przekazania: 2020-12-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Ostrowski radny Niezrzeszony

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Żnina

Wydział merytoryczny: OS, data odpowiedzi: 2020-12-28