Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy: wykonania zjazdu rowerowego z ul. Dworcowej w alejkę parkową wzdłuż rzeki Gąsawki

Numer: 22, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Żnina
data wpływu: 2020-09-15, data przekazania: 2020-09-16

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jacek Orzechowski radny "Nasze Pałuki"

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Żnina

Wydział merytoryczny: Wydział IGPI, data odpowiedzi: 2020-09-30