Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy: niewłaściwie zabezpieczonej studzienki na ul. Tysiąclecia w Żninie

Numer: 21, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Żnina
data wpływu: 2020-09-09, data przekazania: 2020-09-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Ostrowski radny Niezrzeszony

Odpowiedź

Odpowiadający: z up. Burmistrza Zastępca Burmistrza

Wydział merytoryczny: Wydział IGPI, data odpowiedzi: 2020-09-23