Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Żnin poruszających sie po ścieżce pieszo - rowerowej w Bożejewiczkach

Numer: 20, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Żnina
data wpływu: 2020-08-18, data przekazania: 2020-08-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Halina Krygier radny Forum Samorządowe Pałuki

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Żnina

Wydział merytoryczny: Wydział IGPI, data odpowiedzi: 2020-09-01