Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy: budowy latarni oświetleniowych hybrydowych na odcinku ścieżki pieszo - rowerowej Żnin - Bożejewiczki

Numer: 19, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Żnina
data wpływu: 2020-07-24, data przekazania: 2020-07-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Halina Krygier radny Forum Samorządowe Pałuki

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Żnina

Wydział merytoryczny: Wydział IGPI, data odpowiedzi: 2020-08-07