Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Montaż dodatkowego progu spowalniającego na ul. Składowej w Żninie

Numer: 29, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Żnina
data wpływu: 2021-09-06, data przekazania: 2021-09-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Sławomir Ryś wiceprzewodniczący "Nasze Pałuki"

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: