Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Żninie

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "X Sesja Rady Miejskiej w Żninie".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 2 9 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek za
2 Maria Błońska za
3 Elżbieta Gogola przeciw
4 Kazimierz Jańczak przeciw
5 Leszek Kowalski przeciw
6 Grzegorz Koziełek przeciw
7 Halina Krygier za
8 Sławomir Kujawa przeciw
9 Idzi Mądry wstrzymał się
10 Grzegorz Wesołek przeciw
11 Alicja Ochudło - Salamon przeciw
12 Robert Szafrański za
13 Aleksandra Nowakowska za
14 Jacek Orzechowski wstrzymał się
15 Sławomir Ryś przeciw
16 Dariusz Samul przeciw
17 Dariusz Kaźmierczak za
18 Olga Berdysz za
19 Jerzy Krynicki nieobecny
20 Bernard Starczewski nieobecny
21 Piotr Ostrowski nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 4 0 0 6
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek wstrzymał się
2 Maria Błońska wstrzymał się
3 Elżbieta Gogola za
4 Kazimierz Jańczak za
5 Leszek Kowalski za
6 Grzegorz Koziełek za
7 Halina Krygier wstrzymał się
8 Sławomir Kujawa za
9 Idzi Mądry za
10 Grzegorz Wesołek za
11 Bernard Starczewski za
12 Alicja Ochudło - Salamon za
13 Jacek Orzechowski za
14 Sławomir Ryś za
15 Olga Berdysz wstrzymał się
16 Jerzy Krynicki nieobecny
17 Robert Szafrański nieobecny
18 Aleksandra Nowakowska nieobecny
19 Piotr Ostrowski nieobecny
20 Dariusz Samul nieobecny
21 Dariusz Kaźmierczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 4 0 1 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek wstrzymał się
2 Maria Błońska wstrzymał się
3 Elżbieta Gogola za
4 Kazimierz Jańczak za
5 Leszek Kowalski za
6 Grzegorz Koziełek za
7 Halina Krygier wstrzymał się
8 Sławomir Kujawa za
9 Idzi Mądry za
10 Grzegorz Wesołek za
11 Bernard Starczewski za
12 Alicja Ochudło - Salamon za
13 Jacek Orzechowski za
14 Sławomir Ryś za
15 Olga Berdysz wstrzymał się
16 Aleksandra Nowakowska nieoddany
17 Jerzy Krynicki nieobecny
18 Robert Szafrański nieobecny
19 Piotr Ostrowski nieobecny
20 Dariusz Samul nieobecny
21 Dariusz Kaźmierczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 4 0 0 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek wstrzymał się
2 Maria Błońska wstrzymał się
3 Elżbieta Gogola za
4 Kazimierz Jańczak za
5 Leszek Kowalski za
6 Grzegorz Koziełek za
7 Halina Krygier wstrzymał się
8 Sławomir Kujawa za
9 Grzegorz Wesołek za
10 Bernard Starczewski za
11 Alicja Ochudło - Salamon za
12 Jacek Orzechowski za
13 Sławomir Ryś za
14 Olga Berdysz wstrzymał się
15 Jerzy Krynicki nieobecny
16 Idzi Mądry nieobecny
17 Robert Szafrański nieobecny
18 Aleksandra Nowakowska nieobecny
19 Piotr Ostrowski nieobecny
20 Dariusz Samul nieobecny
21 Dariusz Kaźmierczak nieobecny