Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Żninie

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXXIII sesja Rady Miejskiej w Żninie".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 10 0 0 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek za
2 Elżbieta Gogola wstrzymał się
3 Kazimierz Jańczak wstrzymał się
4 Leszek Kowalski wstrzymał się
5 Grzegorz Koziełek wstrzymał się
6 Jerzy Krynicki za
7 Idzi Mądry za
8 Grzegorz Wesołek wstrzymał się
9 Bernard Starczewski wstrzymał się
10 Alicja Ochudło - Salamon wstrzymał się
11 Aleksandra Nowakowska za
12 Jacek Orzechowski wstrzymał się
13 Sławomir Ryś za
14 Piotr Ostrowski wstrzymał się
15 Dariusz Samul wstrzymał się
16 Dariusz Kaźmierczak za
17 Olga Berdysz za
18 Maria Błońska nieobecny
19 Halina Krygier nieobecny
20 Sławomir Kujawa nieobecny
21 Robert Szafrański nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 6 1 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek wstrzymał się
2 Maria Błońska wstrzymał się
3 Elżbieta Gogola za
4 Kazimierz Jańczak za
5 Leszek Kowalski za
6 Grzegorz Koziełek za
7 Jerzy Krynicki wstrzymał się
8 Idzi Mądry wstrzymał się
9 Grzegorz Wesołek za
10 Bernard Starczewski za
11 Alicja Ochudło - Salamon za
12 Aleksandra Nowakowska wstrzymał się
13 Jacek Orzechowski za
14 Sławomir Ryś wstrzymał się
15 Piotr Ostrowski za
16 Dariusz Samul za
17 Dariusz Kaźmierczak przeciw
18 Olga Berdysz za
19 Halina Krygier nieobecny
20 Sławomir Kujawa nieobecny
21 Robert Szafrański nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 6 0 1 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Maria Błońska wstrzymał się
2 Elżbieta Gogola za
3 Kazimierz Jańczak za
4 Leszek Kowalski za
5 Grzegorz Koziełek za
6 Jerzy Krynicki wstrzymał się
7 Idzi Mądry wstrzymał się
8 Grzegorz Wesołek za
9 Bernard Starczewski za
10 Alicja Ochudło - Salamon za
11 Aleksandra Nowakowska wstrzymał się
12 Jacek Orzechowski za
13 Sławomir Ryś za
14 Piotr Ostrowski za
15 Dariusz Samul za
16 Dariusz Kaźmierczak wstrzymał się
17 Olga Berdysz wstrzymał się
18 Andrzej Kurek nieoddany
19 Halina Krygier nieobecny
20 Sławomir Kujawa nieobecny
21 Robert Szafrański nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 7 0 0 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Maria Błońska wstrzymał się
2 Elżbieta Gogola za
3 Kazimierz Jańczak za
4 Leszek Kowalski za
5 Grzegorz Koziełek za
6 Jerzy Krynicki wstrzymał się
7 Idzi Mądry wstrzymał się
8 Grzegorz Wesołek za
9 Bernard Starczewski za
10 Alicja Ochudło - Salamon za
11 Aleksandra Nowakowska wstrzymał się
12 Jacek Orzechowski za
13 Sławomir Ryś wstrzymał się
14 Piotr Ostrowski za
15 Dariusz Samul za
16 Dariusz Kaźmierczak wstrzymał się
17 Olga Berdysz wstrzymał się
18 Andrzej Kurek nieobecny
19 Halina Krygier nieobecny
20 Sławomir Kujawa nieobecny
21 Robert Szafrański nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 7 8 0 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Maria Błońska przeciw
2 Elżbieta Gogola wstrzymał się
3 Kazimierz Jańczak za
4 Leszek Kowalski wstrzymał się
5 Grzegorz Koziełek za
6 Jerzy Krynicki przeciw
7 Idzi Mądry przeciw
8 Grzegorz Wesołek wstrzymał się
9 Bernard Starczewski wstrzymał się
10 Alicja Ochudło - Salamon wstrzymał się
11 Aleksandra Nowakowska przeciw
12 Jacek Orzechowski wstrzymał się
13 Sławomir Ryś przeciw
14 Piotr Ostrowski przeciw
15 Dariusz Samul wstrzymał się
16 Dariusz Kaźmierczak przeciw
17 Olga Berdysz przeciw
18 Andrzej Kurek nieobecny
19 Halina Krygier nieobecny
20 Sławomir Kujawa nieobecny
21 Robert Szafrański nieobecny