Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Żninie

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLV sesja Rady Miejskiej w Żninie".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 12 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Elżbieta Gogola za
2 Kazimierz Jańczak za
3 Leszek Kowalski za
4 Sławomir Kujawa za
5 Bernard Starczewski za
6 Alicja Ochudło - Salamon za
7 Piotr Ostrowski za
8 Dariusz Kaźmierczak za
9 Andrzej Kurek nieoddany
10 Maria Błońska nieoddany
11 Grzegorz Koziełek nieoddany
12 Halina Krygier nieoddany
13 Jerzy Krynicki nieoddany
14 Grzegorz Wesołek nieoddany
15 Robert Szafrański nieoddany
16 Aleksandra Nowakowska nieoddany
17 Jacek Orzechowski nieoddany
18 Sławomir Ryś nieoddany
19 Dariusz Samul nieoddany
20 Olga Berdysz nieoddany
21 Idzi Mądry nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 0 0 12 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Elżbieta Gogola za
2 Kazimierz Jańczak za
3 Leszek Kowalski za
4 Sławomir Kujawa za
5 Bernard Starczewski za
6 Alicja Ochudło - Salamon za
7 Piotr Ostrowski za
8 Dariusz Kaźmierczak za
9 Andrzej Kurek nieoddany
10 Maria Błońska nieoddany
11 Grzegorz Koziełek nieoddany
12 Halina Krygier nieoddany
13 Jerzy Krynicki nieoddany
14 Grzegorz Wesołek nieoddany
15 Robert Szafrański nieoddany
16 Aleksandra Nowakowska nieoddany
17 Jacek Orzechowski nieoddany
18 Sławomir Ryś nieoddany
19 Dariusz Samul nieoddany
20 Olga Berdysz nieoddany
21 Idzi Mądry nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
6 0 0 14 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Elżbieta Gogola za
2 Leszek Kowalski za
3 Sławomir Kujawa za
4 Alicja Ochudło - Salamon za
5 Piotr Ostrowski za
6 Dariusz Kaźmierczak za
7 Andrzej Kurek nieoddany
8 Maria Błońska nieoddany
9 Kazimierz Jańczak nieoddany
10 Grzegorz Koziełek nieoddany
11 Halina Krygier nieoddany
12 Jerzy Krynicki nieoddany
13 Grzegorz Wesołek nieoddany
14 Bernard Starczewski nieoddany
15 Robert Szafrański nieoddany
16 Aleksandra Nowakowska nieoddany
17 Jacek Orzechowski nieoddany
18 Sławomir Ryś nieoddany
19 Dariusz Samul nieoddany
20 Olga Berdysz nieoddany
21 Idzi Mądry nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
1 0 1 18 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Alicja Ochudło - Salamon przeciw
2 Dariusz Kaźmierczak za
3 Andrzej Kurek nieoddany
4 Maria Błońska nieoddany
5 Elżbieta Gogola nieoddany
6 Kazimierz Jańczak nieoddany
7 Leszek Kowalski nieoddany
8 Grzegorz Koziełek nieoddany
9 Halina Krygier nieoddany
10 Jerzy Krynicki nieoddany
11 Sławomir Kujawa nieoddany
12 Grzegorz Wesołek nieoddany
13 Bernard Starczewski nieoddany
14 Robert Szafrański nieoddany
15 Aleksandra Nowakowska nieoddany
16 Jacek Orzechowski nieoddany
17 Sławomir Ryś nieoddany
18 Piotr Ostrowski nieoddany
19 Dariusz Samul nieoddany
20 Olga Berdysz nieoddany
21 Idzi Mądry nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
2 2 9 0 8
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek za
2 Elżbieta Gogola przeciw
3 Kazimierz Jańczak przeciw
4 Leszek Kowalski wstrzymał się
5 Grzegorz Koziełek przeciw
6 Halina Krygier przeciw
7 Sławomir Kujawa przeciw
8 Grzegorz Wesołek przeciw
9 Bernard Starczewski przeciw
10 Alicja Ochudło - Salamon przeciw
11 Piotr Ostrowski wstrzymał się
12 Dariusz Samul przeciw
13 Dariusz Kaźmierczak za
14 Maria Błońska nieobecny
15 Jerzy Krynicki nieobecny
16 Idzi Mądry nieobecny
17 Robert Szafrański nieobecny
18 Aleksandra Nowakowska nieobecny
19 Jacek Orzechowski nieobecny
20 Sławomir Ryś nieobecny
21 Olga Berdysz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
12 1 0 0 8
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek wstrzymał się
2 Elżbieta Gogola za
3 Kazimierz Jańczak za
4 Leszek Kowalski za
5 Grzegorz Koziełek za
6 Halina Krygier za
7 Sławomir Kujawa za
8 Grzegorz Wesołek za
9 Bernard Starczewski za
10 Alicja Ochudło - Salamon za
11 Piotr Ostrowski za
12 Dariusz Samul za
13 Dariusz Kaźmierczak za
14 Maria Błońska nieobecny
15 Jerzy Krynicki nieobecny
16 Idzi Mądry nieobecny
17 Robert Szafrański nieobecny
18 Aleksandra Nowakowska nieobecny
19 Jacek Orzechowski nieobecny
20 Sławomir Ryś nieobecny
21 Olga Berdysz nieobecny