Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 11 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 3 11 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek za
2 Maria Błońska wstrzymał się
3 Elżbieta Gogola przeciw
4 Kazimierz Jańczak przeciw
5 Leszek Kowalski przeciw
6 Grzegorz Koziełek przeciw
7 Halina Krygier przeciw
8 Jerzy Krynicki wstrzymał się
9 Sławomir Kujawa przeciw
10 Idzi Mądry za
11 Grzegorz Wesołek przeciw
12 Bernard Starczewski przeciw
13 Alicja Ochudło - Salamon przeciw
14 Robert Szafrański za
15 Aleksandra Nowakowska za
16 Jacek Orzechowski za
17 Sławomir Ryś za
18 Piotr Ostrowski przeciw
19 Dariusz Samul przeciw
20 Dariusz Kaźmierczak za
21 Olga Berdysz wstrzymał się