Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Żninie

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXV sesja Rady Miejskiej w Żninie".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
10 7 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek za
2 Maria Błońska przeciw
3 Elżbieta Gogola za
4 Kazimierz Jańczak za
5 Leszek Kowalski za
6 Grzegorz Koziełek za
7 Halina Krygier przeciw
8 Idzi Mądry za
9 Grzegorz Wesołek za
10 Robert Szafrański przeciw
11 Aleksandra Nowakowska przeciw
12 Jacek Orzechowski za
13 Sławomir Ryś za
14 Piotr Ostrowski przeciw
15 Dariusz Samul za
16 Dariusz Kaźmierczak przeciw
17 Olga Berdysz przeciw
18 Jerzy Krynicki nieobecny
19 Sławomir Kujawa nieobecny
20 Bernard Starczewski nieobecny
21 Alicja Ochudło - Salamon nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
7 3 8 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek przeciw
2 Maria Błońska przeciw
3 Elżbieta Gogola za
4 Kazimierz Jańczak za
5 Leszek Kowalski za
6 Grzegorz Koziełek za
7 Halina Krygier wstrzymał się
8 Sławomir Kujawa za
9 Idzi Mądry przeciw
10 Grzegorz Wesołek za
11 Robert Szafrański przeciw
12 Aleksandra Nowakowska przeciw
13 Jacek Orzechowski przeciw
14 Sławomir Ryś przeciw
15 Piotr Ostrowski wstrzymał się
16 Dariusz Samul za
17 Dariusz Kaźmierczak przeciw
18 Olga Berdysz wstrzymał się
19 Jerzy Krynicki nieobecny
20 Bernard Starczewski nieobecny
21 Alicja Ochudło - Salamon nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
7 4 7 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek przeciw
2 Maria Błońska przeciw
3 Elżbieta Gogola za
4 Kazimierz Jańczak za
5 Leszek Kowalski za
6 Grzegorz Koziełek za
7 Halina Krygier wstrzymał się
8 Sławomir Kujawa za
9 Idzi Mądry przeciw
10 Grzegorz Wesołek za
11 Robert Szafrański przeciw
12 Aleksandra Nowakowska przeciw
13 Jacek Orzechowski wstrzymał się
14 Sławomir Ryś przeciw
15 Piotr Ostrowski wstrzymał się
16 Dariusz Samul za
17 Dariusz Kaźmierczak przeciw
18 Olga Berdysz wstrzymał się
19 Jerzy Krynicki nieobecny
20 Bernard Starczewski nieobecny
21 Alicja Ochudło - Salamon nieobecny