Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
16 1 0 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
17 0 1 0 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 1 5 0 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek za
2 Maria Błońska za
3 Kazimierz Jańczak przeciw
4 Leszek Kowalski przeciw
5 Grzegorz Koziełek przeciw
6 Halina Krygier za
7 Jerzy Krynicki za
8 Sławomir Kujawa przeciw
9 Bernard Starczewski wstrzymał się
10 Robert Szafrański za
11 Aleksandra Nowakowska za
12 Jacek Orzechowski za
13 Sławomir Ryś za
14 Piotr Ostrowski za
15 Dariusz Samul przeciw
16 Dariusz Kaźmierczak za
17 Olga Berdysz za
18 Elżbieta Gogola nieobecny
19 Idzi Mądry nieobecny
20 Grzegorz Wesołek nieobecny
21 Alicja Ochudło - Salamon nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 3 5 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek wstrzymał się
2 Maria Błońska za
3 Kazimierz Jańczak przeciw
4 Leszek Kowalski przeciw
5 Grzegorz Koziełek przeciw
6 Halina Krygier za
7 Jerzy Krynicki za
8 Sławomir Kujawa wstrzymał się
9 Idzi Mądry za
10 Bernard Starczewski przeciw
11 Robert Szafrański za
12 Aleksandra Nowakowska za
13 Jacek Orzechowski wstrzymał się
14 Sławomir Ryś za
15 Piotr Ostrowski za
16 Dariusz Samul przeciw
17 Dariusz Kaźmierczak za
18 Olga Berdysz za
19 Elżbieta Gogola nieobecny
20 Grzegorz Wesołek nieobecny
21 Alicja Ochudło - Salamon nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 5 1 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek za
2 Maria Błońska za
3 Kazimierz Jańczak wstrzymał się
4 Leszek Kowalski przeciw
5 Grzegorz Koziełek wstrzymał się
6 Halina Krygier za
7 Jerzy Krynicki za
8 Sławomir Kujawa wstrzymał się
9 Idzi Mądry za
10 Bernard Starczewski wstrzymał się
11 Robert Szafrański za
12 Aleksandra Nowakowska za
13 Jacek Orzechowski za
14 Sławomir Ryś za
15 Piotr Ostrowski za
16 Dariusz Samul wstrzymał się
17 Dariusz Kaźmierczak za
18 Olga Berdysz za
19 Elżbieta Gogola nieobecny
20 Grzegorz Wesołek nieobecny
21 Alicja Ochudło - Salamon nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 4 3 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek za
2 Maria Błońska za
3 Kazimierz Jańczak przeciw
4 Leszek Kowalski przeciw
5 Grzegorz Koziełek wstrzymał się
6 Halina Krygier wstrzymał się
7 Jerzy Krynicki za
8 Sławomir Kujawa wstrzymał się
9 Idzi Mądry za
10 Bernard Starczewski przeciw
11 Robert Szafrański za
12 Aleksandra Nowakowska za
13 Jacek Orzechowski za
14 Sławomir Ryś za
15 Piotr Ostrowski za
16 Dariusz Samul wstrzymał się
17 Dariusz Kaźmierczak za
18 Olga Berdysz za
19 Elżbieta Gogola nieobecny
20 Grzegorz Wesołek nieobecny
21 Alicja Ochudło - Salamon nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 5 1 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek za
2 Maria Błońska za
3 Kazimierz Jańczak wstrzymał się
4 Leszek Kowalski przeciw
5 Grzegorz Koziełek wstrzymał się
6 Halina Krygier za
7 Jerzy Krynicki za
8 Sławomir Kujawa wstrzymał się
9 Idzi Mądry za
10 Bernard Starczewski wstrzymał się
11 Robert Szafrański za
12 Aleksandra Nowakowska za
13 Jacek Orzechowski za
14 Sławomir Ryś za
15 Piotr Ostrowski za
16 Dariusz Samul wstrzymał się
17 Dariusz Kaźmierczak za
18 Olga Berdysz za
19 Elżbieta Gogola nieobecny
20 Grzegorz Wesołek nieobecny
21 Alicja Ochudło - Salamon nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 4 2 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek za
2 Maria Błońska za
3 Kazimierz Jańczak wstrzymał się
4 Leszek Kowalski przeciw
5 Grzegorz Koziełek wstrzymał się
6 Halina Krygier za
7 Jerzy Krynicki za
8 Sławomir Kujawa wstrzymał się
9 Idzi Mądry za
10 Bernard Starczewski przeciw
11 Robert Szafrański za
12 Aleksandra Nowakowska za
13 Jacek Orzechowski za
14 Sławomir Ryś za
15 Piotr Ostrowski za
16 Dariusz Samul wstrzymał się
17 Dariusz Kaźmierczak za
18 Olga Berdysz za
19 Elżbieta Gogola nieobecny
20 Grzegorz Wesołek nieobecny
21 Alicja Ochudło - Salamon nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 5 1 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek za
2 Maria Błońska za
3 Kazimierz Jańczak wstrzymał się
4 Leszek Kowalski przeciw
5 Grzegorz Koziełek wstrzymał się
6 Halina Krygier za
7 Jerzy Krynicki za
8 Sławomir Kujawa wstrzymał się
9 Idzi Mądry za
10 Bernard Starczewski wstrzymał się
11 Robert Szafrański za
12 Aleksandra Nowakowska za
13 Jacek Orzechowski za
14 Sławomir Ryś za
15 Piotr Ostrowski za
16 Dariusz Samul wstrzymał się
17 Dariusz Kaźmierczak za
18 Olga Berdysz za
19 Elżbieta Gogola nieobecny
20 Grzegorz Wesołek nieobecny
21 Alicja Ochudło - Salamon nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Głosy nieważne Nieobecni
11 1 5 0 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Głosy nieważne Nieobecni
12 1 5 0 0 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Głosy nieważne Nieobecni
11 1 6 0 0 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Głosy nieważne Nieobecni
12 2 4 0 0 3