Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
6 3 9 1 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek za
2 Maria Błońska za
3 Elżbieta Gogola przeciw
4 Kazimierz Jańczak przeciw
5 Grzegorz Koziełek przeciw
6 Halina Krygier wstrzymał się
7 Jerzy Krynicki za
8 Sławomir Kujawa przeciw
9 Idzi Mądry wstrzymał się
10 Grzegorz Wesołek przeciw
11 Bernard Starczewski przeciw
12 Alicja Ochudło - Salamon przeciw
13 Jacek Orzechowski wstrzymał się
14 Sławomir Ryś przeciw
15 Piotr Ostrowski za
16 Dariusz Samul przeciw
17 Dariusz Kaźmierczak za
18 Olga Berdysz za
19 Leszek Kowalski nieoddany
20 Robert Szafrański nieobecny
21 Aleksandra Nowakowska nieobecny