Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Żninie

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVIII sesja Rady Miejskiej w Żninie".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 5 2 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek wstrzymał się
2 Maria Błońska wstrzymał się
3 Elżbieta Gogola za
4 Kazimierz Jańczak za
5 Leszek Kowalski za
6 Grzegorz Koziełek za
7 Halina Krygier za
8 Jerzy Krynicki wstrzymał się
9 Sławomir Kujawa za
10 Idzi Mądry za
11 Grzegorz Wesołek za
12 Bernard Starczewski za
13 Alicja Ochudło - Salamon za
14 Robert Szafrański przeciw
15 Aleksandra Nowakowska wstrzymał się
16 Jacek Orzechowski za
17 Sławomir Ryś za
18 Piotr Ostrowski wstrzymał się
19 Dariusz Samul za
20 Dariusz Kaźmierczak przeciw
21 Olga Berdysz za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
13 6 2 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek wstrzymał się
2 Maria Błońska wstrzymał się
3 Elżbieta Gogola za
4 Kazimierz Jańczak za
5 Leszek Kowalski za
6 Grzegorz Koziełek za
7 Halina Krygier za
8 Jerzy Krynicki wstrzymał się
9 Sławomir Kujawa za
10 Idzi Mądry za
11 Grzegorz Wesołek za
12 Bernard Starczewski za
13 Alicja Ochudło - Salamon za
14 Robert Szafrański przeciw
15 Aleksandra Nowakowska wstrzymał się
16 Jacek Orzechowski za
17 Sławomir Ryś za
18 Piotr Ostrowski wstrzymał się
19 Dariusz Samul za
20 Dariusz Kaźmierczak przeciw
21 Olga Berdysz wstrzymał się
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 4 1 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek za
2 Maria Błońska wstrzymał się
3 Elżbieta Gogola za
4 Kazimierz Jańczak za
5 Leszek Kowalski za
6 Grzegorz Koziełek za
7 Halina Krygier za
8 Jerzy Krynicki wstrzymał się
9 Sławomir Kujawa za
10 Idzi Mądry za
11 Grzegorz Wesołek za
12 Bernard Starczewski za
13 Alicja Ochudło - Salamon za
14 Robert Szafrański wstrzymał się
15 Aleksandra Nowakowska wstrzymał się
16 Sławomir Ryś za
17 Piotr Ostrowski za
18 Dariusz Samul za
19 Dariusz Kaźmierczak przeciw
20 Olga Berdysz za
21 Jacek Orzechowski nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 4 1 1 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Kurek za
2 Maria Błońska wstrzymał się
3 Elżbieta Gogola za
4 Kazimierz Jańczak za
5 Leszek Kowalski za
6 Grzegorz Koziełek za
7 Halina Krygier za
8 Jerzy Krynicki wstrzymał się
9 Sławomir Kujawa za
10 Idzi Mądry za
11 Grzegorz Wesołek za
12 Alicja Ochudło - Salamon za
13 Robert Szafrański wstrzymał się
14 Aleksandra Nowakowska wstrzymał się
15 Sławomir Ryś za
16 Piotr Ostrowski za
17 Dariusz Samul za
18 Dariusz Kaźmierczak przeciw
19 Olga Berdysz za
20 Bernard Starczewski nieoddany
21 Jacek Orzechowski nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
12 6 0 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Maria Błońska wstrzymał się
2 Elżbieta Gogola za
3 Kazimierz Jańczak za
4 Leszek Kowalski za
5 Grzegorz Koziełek za
6 Halina Krygier za
7 Jerzy Krynicki wstrzymał się
8 Sławomir Kujawa za
9 Idzi Mądry za
10 Grzegorz Wesołek za
11 Bernard Starczewski za
12 Alicja Ochudło - Salamon wstrzymał się
13 Robert Szafrański za
14 Aleksandra Nowakowska wstrzymał się
15 Sławomir Ryś za
16 Piotr Ostrowski wstrzymał się
17 Dariusz Samul za
18 Olga Berdysz wstrzymał się
19 Andrzej Kurek nieobecny
20 Jacek Orzechowski nieobecny
21 Dariusz Kaźmierczak nieobecny